FAQ Corona Zomer 2021

LAATST UPGEDATE 19/07/2021

We doen ons uiterste best om deze info regelmatig bij te werken maar rekenen erop dat je je voorafgaand aan je reis informeert bij de bevoegde instanties. Je bent als reiziger zelf verantwoordelijk om je te houden aan de gezondheids-en toelatingseisen van de landen waar je heen-, door- en naar terugreist.

Algemeen

Waar vind ik de meest recente Covid-maatregelen?

Op de website Re-open EU.

We verzamelden alvast de meest gebruikte links voor onze reizen:

Is enig COVID-safe bewijs verplicht voor mijn reis?

JA, indien de lokale overheden dit verplichten.

Wij volgen de geldende maatregelen van de landen waarin onze reizen doorgaan. Dit wil zeggen dat je als reiziger verplicht bent je te houden aan de gezondheids- en toelatingseisen van het land waarheen je reist. Reis je bovendien mee met onze autocar dan ben je ook verplicht je te houden aan de doorreisregels die op dat moment gelden voor Frankrijk.

Alvorens op de bus te stappen, zal elke reiziger >11jr ofwel een EU-digital Covid Certificate dienen voor te leggen ofwel een PCR-test max 57u of een antigeentest max 33u (zo gelden de maxima van 72u en 48u voor de volledige doorrit door Frankrijk).

Sinds 19/7 zullen we eveneens voor het binnenkomen op onze kampen actief controleren of ook de reizigers die met eigen vervoer aankomen beschikken over de nodige Covid-safe bewijzen (welke dit zijn lees je verder in 'Ik reis van België/Nederland naar Spanje/Italië).

Indien de lokale overheden geen COVID-safe bewijs vragen voor iets wat deel uitmaakt van je reis (inreizen, doorreizen, activiteiten,...)  zullen wij dit ook niet doen.

Het blijft dan uiteraard wel nog steeds verplicht je te houden aan de geldende veiligheidsmaatregelen op het moment en de locatie van je reis en aan de specifieke veiligheidsmaatregelen gecommuniceerd door onze crew.

Wat als ik geen COVID-safe bewijs kan voorleggen?

Je wordt verondersteld je te houden aan de geldende toelatingseisen van het land waarheen je reist. Op locaties waar de overheid bepaalde Covid-safe bewijzen vraagt om het land te mogen inreizen, zal Family Adventure hier ook actief op controleren bij aankomst (je leest verderop bij 'ik reis van..naar... welke dit zijn). Je dient dit sowieso ten allen tijde op eenvoudig verzoek van onze crew te kunnen voorleggen. In geval je geen bewijs beschikbaar hebt, zal je de toegang tot onze locaties geweigerd worden. Een zelftest op het moment van de controle is toegestaan maar dien je zelf te voorzien.

Voor opstappen op de bus wordt steeds actief gecontroleerd. In geval je niet voldoet aan de geldende regels van de landen waar de bus doorreist zal je de toegang tot de bus ontzegd worden. Indien tijdens de busrit bij een controle door de lokale overheden alsnog blijkt dat je niet aan de geldende regels voldoet, zal je niet terug op de bus mogen stappen en ben je voor de rest van de rit op jezelf aangewezen.

Wat is de huidige situatie in Spanje?

Spanje, en meer bepaald Aragon waar onze reizen doorgaan, kleurt momenteel rood op de Europese kaart. Zoals je ongetwijfeld weet, zitten wij echter in een zeer dun bevolkte en niet toeristische regio. De rode kleur heeft dan ook veel te maken met enerzijds de lage vaccinatiegraad en anderzijds de grote steden die in een provincie liggen die bijna dubbel zo groot is als België. De kans op besmetting in en rond ons kamp durven we met een gerust hart zeer gering te noemen. In vergelijking met de drukte en de contacten die je in een gemiddelde Belgische of Nederlandse stad hebt, durven we zelfs stellen dat het bij ons een pak veiliger vertoeven is.

Bij het testen van alle deelnemers die met de bus terugkeerden, testten overigens 100% van de deelnemers van de eerste twee weken negatief!

Wat is de huidige situatie in Italië?

Italië kleurt momenteel volledig groen en wat onze lokale ervaring betreft is dat ook volledig terecht. Net zoals in Spanje, bevindt ons kamp zich hier niet in een druk toeristische regio. Neem daarbij nog het outdoor-gehalte van zowel onze accommodaties als onze activiteiten en je kan ervan op aan dat de kans op besmetting zeer goed tot een minimum kan beperkt worden.

Is er nog kans op quarantaine tijdens of na mijn reis?

Op dit moment dien je niet meer in quarantaine te gaan omwille van een bepaalde reis die je maakte, enkel wanneer je positief test zal dit nog het geval zijn. De Europese Unie zorgde ervoor dat reizen in de Europese unie deze zomer steeds mogelijk zal zijn zonder een quarantaine verplichting. Afhankelijk van je thuisland en het land waarheen je reist zullen wel vaccinatie- en/of testverplichtingen bestaan maar je loopt in principe geen kans meer op quarantaine tijdens of na je reis omdat je uit een niet-groene regio komt. (Dit uiteraard onder voorbehoud dat de EU die regelgeving niet aanpast owv bv uitbraken met gevaarlijke varianten.)

Verplichtingen voor reizigers op 19/7/21

Ik reis van België naar Spanje
 • Op de Europese kaart kleurt België momenteel oranje en Aragon (SP) rood.
 • Spanje inreizen voor Belgen uit groene zone: geen vaccinatie of test nodig (momenteel geen enkele regio).
 • Spanje inreizen: geldig COVID-certificaat OF negatieve PCR-test max 72u voor aankomst of antigeentest max. 48u voor aankomst. Kinderen < 12jr zijn hiervan vrijgesteld.
 • Spanje inreizen per vliegtuig: Iedereen, al dan niet in het bezit van een COVID-certificaat, dient een Health Control Form in te vullen max. 48u voor aankomst.
 • Frankrijk doorreizen: geldig COVID-certificaat OF negatieve PCR-test max. 72u voor aankomst OF negatieve antigeentest max. 48u voor aankomst. Kinderen < 12jr zijn hiervan vrijgesteld. 
 • België terug inreizen: Geldig COVID-certificaat OF negatieve PCR-test max. 72u voor aankomst OF negatieve test binnen de 48u na aankomst en in quarantaine tot negatief resultaat gekend is. Kinderen < 12jr zijn hiervan vrijgesteld. Elke reiziger (ook < 12jr!), al dan niet in het bezit van een COVID-certificaat, dient tevens een Passenger Location Form in te vullen max. 48u voor aankomst.
Ik reis van Nederland naar Spanje
 • Op de Europese kaart kleurt Nederland momenteel deels rood/deels donkerrood, en Aragon (SP) rood.
  Check hier de 'risk countries areas' om te weten of je uit een groene zone komt (momenteel geen enkele provincie).
 • Spanje inreizen voor Nederlanders uit groene zone: geen vaccinatie of test nodig
 • Spanje inreizen voor Nederlanders uit oranje zone: geldig COVID-certificaat OF negatieve PCR-test (max 72u voor aankomst) of antigeentest (max. 48u voor aankomst). Kinderen < 12jr zijn hiervan vrijgesteld.
 • Spanje inreizen per vliegtuig: Iedereen, al dan niet in het bezit van een COVID-certificaat, dient een Health Control Form in te vullen max. 48u voor aankomst.
 • België doorreizen: geen verplichtingen als je minder dan 48u in België doorbrengt.
 • Frankrijk doorreizen: geldig COVID-certificaat OF negatieve PCR-test max. 72u voor aankomst OF negatieve antigeentest max. 48u voor aankomst. Kinderen < 12jr zijn hiervan vrijgesteld. 
 • Nederland terug inreizen: Volledige vaccinatie (check hier de voorwaarden) OF negatieve PCR-test max. 72u voor aankomst OF negatieve antigeentest max. 48u voor aankomst. Als je met het vliegtuig reist, moet elke reiziger vanaf 13jr, al dan niet in het bezit van een COVID-certificaat, tevens een Gezondheidsverklaring invullen max. 48u voor aankomst.
  Nederland hanteert een eigen kwalificatiesysteem mbt de veiligheid van Europese landen, hierin kwalificeren ze Spanje momenteel als 'high risk'. Gedetailleerde info over je terugreis vind je hier bij 'travelling from a high risk area'.
Kan ik in Spanje een test laten afnemen?
 • In ons kamp in Escalona is elke zaterdagochtend een medisch team aanwezig waarbij je een antigeentest kan afnemen in functie van je terugreis. De test kost €55pp en je zal hiervoor in het begin van de week kunnen inschrijven bij onze crew. Ook de deelnemers van het kamp in Piñeta kunnen hier terecht (30min rijden), net als de deelnemers aan de individuele reizen.
 • Wil je een PCR test of een test op een ander moment dan kan je hiervoor terecht in het ziekenhuis van Barbastro (50min rijden van Escalona, 1u15 van Piñeta). 
  Carretera Nacional 240, 22300 Barbastro (Huesca), +34 974 24 90 00
 • In geval van symptomen of vermoeden van besmetting kan je ook terecht in het centro de salud in Ainsa (10min rijden van Escalona, 35min rijden van Piñeta), zij nemen op dit moment echter (nog) geen testen aan ifv reizen. Verifieer dit zeker even alvorens je naar Barbastro zou rijden.
  Avenida Ordesa, 22330 Ainsa (Huesca), +34 974 50 00 30
Ik reis van België naar Italië
 • Op de Europese kaart kleurt België momenteel oranje en Italië groen.
 • Italië inreizen: geldig COVID-certificaat OF negatieve PCR- of antigeentest max. 48u voor aankomst.
  Enkel kinderen < 6jr zijn hiervan vrijgesteld.
 • Italië inreizen per vliegtuig: Iedereen, al dan niet in het bezit van een COVID-certificaat, dient een Passenger Locator Form in te vullen.
 • Duitsland doorreizen: geen test- en of vaccinatieverplichtingen
 • Oostenrijk doorreizen: geen test- en of vaccinatieverplichtingen
 • België terug inreizen: geen test- en of vaccinatieverplichtingen. Elke reiziger (ook < 12jr!), al dan niet in het bezit van een COVID-certificaat, dient wel een Passenger Location Form in te vullen max. 48u voor aankomst.
Ik reis van Nederland naar Italië
 • Op de Europese kaart kleurt Nederland momenteel deels rood/deels donkerrood, en Italië groen.
  Check hier de 'risk countries areas' om te weten of je uit een groene zone komt (momenteel geen enkele provincie).
 • Italië inreizen: geldig COVID-certificaat OF negatieve PCR- of antigeentest max. 48u voor aankomst.
  Enkel kinderen < 6jr zijn hiervan vrijgesteld.
 • Italië inreizen per vliegtuig: Iedereen, al dan niet in het bezit van een COVID-certificaat, dient een Passenger Locator Form in te vullen.
 • Duitsland doorreizen: geen test- en of vaccinatieverplichtingen
 • Oostenrijk doorreizen: geen test- en of vaccinatieverplichtingen
 • Nederland terug inreizen: geen test- en of vaccinatieverplichtingen. Als je met het vliegtuig reist, moet elke reiziger vanaf 13jr, al dan niet in het bezit van een COVID-certificaat, wel een Gezondheidsverklaring invullen max. 48u voor aankomst.
  Nederland hanteert een eigen kwalificatiesysteem mbt de veiligheid van Europese landen, hierin kwalificeren ze Italië momenteel als 'safe country'. Gedetailleerde info over je terugreis vind je hier bij 'travelling from a safe country'.
Kan ik in Italië een test laten afnemen?

Voor je terugreis geldt momenteel geen testverplichting, daarom voorzien we ook geen testmogelijkheid op ons kamp. 

In geval van symptomen, vermoeden van besmetting of owv verdere doorreisplannen, kan je voor een test terecht in het ziekenhuis van Arco (30min rijden van Tiarno die Sopra).
Viale dei Capitelli, 38062 Arco (Trentino), +39 464 58 22 22

Maatregelen op onze reizen

Corona-maatregelen tijdens onze reizen

Zowel onze organisatie als de campings waarmee we samenwerken doen er alles aan conform de lokaal geldende voorschriften om de verspreiding van het virus maximaal tegen te gaan. Faciliteiten en accommodaties worden regelmatig en grondig gekuist. Bij maken en serveren van maaltijden worden mondmaskers gedragen en gelden zeer strenge hygiëneregels. 

Ook van de reizigers wordt verwacht dat ze hun verantwoordelijkheid maximaal opnemen.

 • Vertrek niet op reis als je ziek bent
 • Was regelmatig je handen met water en zeep
 • Hou 1,5m afstand van mensen buiten je bubbel
 • Beperk fysieke contacten
 • Voorzie mondmaskers voor het ganse gezin. Je draagt ze aan de bar, het buffet, het sanitair, in de bus en als we geen afstand kunnen houden.
 • Neem voor elke reiziger 2 zelftests mee
 • In bar en restaurant kunnen max. 8 personen aan een tafel samenzitten
 • Tijdens de activiteiten worden geen drinkflessen gedeeld, iedereen neemt een eigen exemplaar mee
 • Maatregelen voor het kamp, de keuken en de activiteiten worden ter plaatse nog uitgebreid door onze crew meegedeeld
 • De algemene veiligheid primeert op de social distance regels. In geval van urgente risico-situaties tijdens de activiteiten is het de gidsen toegestaan om af te wijken van de social distance regels.
 • We vragen met aandrang om ons ook te verwittigen wanneer je kort na de reis positief zou testen
Wat als ik corona-symptomen krijg tijdens de reis?

Bij de minste symptomen dien je onmiddellijk de kampverantwoordelijke te verwittigen, een test uit te voeren en in quarantaine te gaan tot een negatief resultaat binnen is. Is de sneltest positief dan laat je onmiddellijk een PCR-test afnemen bij de lokale instanties met eveneens quarantaine tot een negatief resultaat.

Wat als ik positief test tijdens mijn reis?

In geval je positief test (PCR), dien je onmiddellijk in quarantaine te gaan en de lokale regelgeving te volgen. Je gezinsleden dienen eveneens een test af te nemen en in quarantaine te gaan tot het resultaat bekend is, net zoals eventuele andere deelnemers waarmee je nauw contact had. Wanneer zij negatief testen, kunnen zij terug deelnemen aan de reis zolang jullie geen contact meer hebben.

Dien je in quarantaine te gaan bij deelname aan een groepsreis, dan dien je het kamp te verlaten. Onze crew helpt je om een geschikte locatie te vinden in de buurt waar de quarantaine kan doorgaan. Eventuele extra kosten mbt deze quarantaine dien je zelf te vergoeden. Wanneer je een reisverzekering hebt afgesloten is het mogelijk dat deze de kosten zal vergoeden. (Bekijk hier de voorwaarden van de Allianz verzekeringen die je via ons kan onderschrijven. Voor gezinnen raden we, nu nog meer dan anders, de aanschaf van een jaarpolis ten zeerste aan.)

Wanneer je positief testte, is het níet mogelijk om met de bus terug te reizen. Van zodra je terug een negatieve test kan voorleggen, kan je eventueel wel met een volgende bus terugkeren wanneer er plaatsen beschikbaar zijn.

Reizen annuleren

Wanneer annuleert Family Adventure een reis?

Indien reizen naar onze locaties verboden worden door de overheid, zullen wij zelf onze reizen annuleren. Dit doen we ook wanneer lokale omstandigheden zo uitzonderlijk zijn dat ze aanzienlijke gevolgen hebben voor het uitvoeren van de reis. 

Reizen worden dus níet automatisch geannuleerd owv wijzigingen van de kleurcode van de reislocatie naar rood. We maken in dat geval een grondige analyse om te bepalen of de reis nog op een veilige en prettige manier kan doorgaan.

Wat als Family Adventure een reis annuleert?

Als we zelf de reis annuleren dan storten we je reissom terug binnen de 4 weken.

Je kan er ook steeds voor kiezen om te boeken naar zomer 2022 aan de huidige prijzen. In dat geval kan je nog tot 31/01/2022 eenmalig kosteloos je reisperiode wijzigen. Elke andere wijziging volgt onze reisvoorwaarden.

Wat als je als reiziger zelf je reis annuleert?

In dat geval ben je annuleringskosten verschuldigd conform onze reisvoorwaarden (art. 20).

Sloot je een annuleringsverzekering af bij onze partner Allianz of een andere verzekeraar, dan betalen zij je annuleringskosten terug indien je een geldige annuleringsreden hebt. We kunnen je alvast zeggen dat Allianz ook je annuleringskosten dekt indien je moet annuleren omdat je door Covid ziek bent en niet op reis kan vertrekken.

Het bestaan van Covid-19 op je reislocatie of de maatregelen die aan het reizen ernaar verbonden zijn, zijn geen geldige annuleringsreden. In dit geval gelden de Reisvoorwaarden ivm het annuleren van een reiscontract.

Annuleren omdat je je niet comfortabel voelt bij de Covid-situatie?

Zoals we hierboven reeds aanhaalden, ben je in dat geval annuleringskosten verschuldigd.

We namen echter enkele maatregelen om in dit geval je reis toch te kunnen omboeken naar een latere periode zonder de gebruikelijke annuleringskosten te moeten betalen:

 • Nam je bij boeking de flex-optie (€89/gezin) dan kan je, zonder reden te moeten opgeven, tot 5 weken voor afreis eenmalig je reis kosteloos omboeken naar een andere periode in zomer 2021 of zelfs 2022. (Steeds afhankelijk van de beschikbaarheid.)
 • Reizigers die deze optie niet namen, of later dan 5 weken voor afreis willen omboeken, krijgen uitzonderlijk tijdens zomer 2021 eveneens de kans om de reis eenmalig te verplaatsen naar een andere periode in 2021 of 2022 aan een wijzigingskost van €100pp (of €75pp bij gezinnen vanaf 4pers).